website Doorgaan naar inhoud

Vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser webshop Onlinedierenwereld.nl

Disse generelle handelsbetingelser indeholder en række grundlæggende regler for os som webshop og dig som forbruger.

Definitioner:

I disse generelle vilkår og betingelser mener vi:

 1. Vi: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller tjenester til forbrugere på afstand; i dette tilfælde webshoppen, hvor du foretog købet.
 2. Du: dette er dig; den fysiske person, der ikke handler i udøvelsen af ​​et erhverv eller virksomhed, og som indgår en fjernsalgsaftale med os.
 3. Afstandsaftale: en aftale, hvor en eller flere fjernkommunikationsteknikker (se nr. 4) udelukkende eller delvist anvendes til salg af et produkt, en tjenesteydelse eller et digitalt indhold frem til og med aftalens indgåelse, f.eks. en ordre i en netbutik, men også telefoniske eller skriftlige ordrer.
 4. Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til at indgå en aftale, uden at du og vi har været i samme rum på samme tid; for eksempel telefon eller internet.
 5. Betænkningstid: den periode, inden for hvilken du kan gøre brug af fortrydelsesretten.
 6. Fortrydelsesret: din mulighed for at annullere fjernkontrakten inden for fortrydelsesperioden.
 7. Dag: kalenderdag.
 8. Varighedstransaktion: en fjernsalgsaftale for en række produkter, tjenester eller digitalt indhold, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er spredt over tid.
 9. Holdbar databærer: ethvert middel, som du kan bruge til at gemme oplysninger, der er personligt adresseret til dig, hvorved disse oplysninger kan konsulteres senere, og uændret gengivelse af disse oplysninger er mulig, for eksempel en CD-ROM eller en USB-stick.
 10. Digitalt indhold: data produceret og leveret i digital form
Min identitet:

Onlinedierenwereld.nl
Binnendelta 1T,
1261 WZ Blaricum Noord-Holland Holland
Telefonnummer: 06-57302880
E-mailadresse: info @onlinedierenwereld .nl

Handelskammernummer: 75253240
Momsidentifikationsnummer: NL001530610B38
Bankkontonummer (IBAN og BIC): NL20 KNAB 0259 9936 89 / KNABNL2H

Anvendelighed:

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra os og for enhver fjernaftale indgået mellem dig og os.
 2. Disse generelle vilkår og betingelser er tilgængelige for dig, før du indgår fjernsalgsaftalen. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, er det angivet, hvor og hvordan du kan se de generelle vilkår og betingelser hos os. Hvis du ønsker det, sender vi dig de generelle vilkår og betingelser gratis så hurtigt som muligt.
 3. Hvis fjernaftalen indgås elektronisk, kan vi stille disse generelle vilkår og betingelser elektronisk til rådighed for dig i modsætning til i det foregående afsnit og før aftalens indgåelse. Det gør vi på en måde, så du nemt kan gemme det på en holdbar databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, vil vi angive, hvor og hvordan du kan se disse generelle betingelser elektronisk. Hvis du anmoder om det, sender vi det til dig elektronisk hurtigst muligt gratis
 4. Hvis der ud over vores generelle vilkår og betingelser også gælder specifikke produkt- eller servicebetingelser, gælder også paragraf 2 og 3. Når modstridende vilkår og betingelser gælder, kan du påberåbe dig den bestemmelse, der er mest fordelagtig for dig.
Oplysninger:
1.
Inden du lukker salget, vil du modtage information fra os, som du korrekt kan vurdere tilbuddet med, fx ved hjælp af en beskrivelse og billeder af produktet, ydelsen og/eller det digitale indhold, der svarer til virkeligheden. , vil du modtage tydelig information om dine rettigheder og forpligtelser, såsom:
 1. den samlede pris, der skal betales, inklusive for eksempel eventuelle bortskaffelsesgebyrer eller leveringsomkostninger;
 2. måden, hvorpå aftalen er indgået;
 3. uanset om fortrydelsesretten gælder eller ej;
 4. betalingsmåden, leveringen eller opfyldelsen af ​​aftalen
 5. den betingelse, at prisen eller muligheden for at acceptere tilbuddet gælder;
 6. de takster, du skal betale, hvis du vil kontakte os, når denne er forskellig fra basisprisen;
 7. måden, hvorpå du bliver opmærksom på handlinger, som du ikke ønsker inden aftalens indgåelse, samt måden, hvorpå du kan rette op på disse inden aftalens indgåelse;
 8. alle sprog, på hvilke aftalen ud over hollandsk kan indgås;
 9. de adfærdskodekser, som vi skal overholde, og den måde, hvorpå du kan se disse adfærdskodekser elektronisk;
 10. måden, hvorpå du kan få adgang til de data, vi har gemt om dig; da
 11. minimumsvarigheden af ​​fjernsalgsaftalen, hvis det drejer sig om en dyr transaktion.
2.
Du vil modtage følgende information fra os senest ved levering af produktet, tjenesten eller det digitale indhold. Du vil modtage disse oplysninger skriftligt eller på en sådan måde, at du nemt kan gemme dem på en holdbar databærer (f.eks. en cd-rom eller en USB-stick):
 • a. vores besøgsadresse, hvor du kan indgive en klage;
 • b. om du har fortrydelsesret og, hvis du har fortrydelsesret, måden du kan bruge den på;
 • c. oplysninger om eksisterende eftersalgsservice og garantier;
 • d. oplysningerne nævnt i punkt 1 ovenfor, medmindre du allerede har modtaget dem før indgåelsen af ​​aftalen;
 • e. betingelserne for at opsige aftalen, hvis den varer længere end et år eller er af ubestemt varighed;
 • f. hvis du har fortrydelsesret, modelfortrydelsesformularen.
3.
For en varighedstransaktion gælder stk. 2 kun for den første levering.


Bekræftelse og sikkerhed:

 1. Når du har afgivet en ordre, modtager du en elektronisk bekræftelse fra os. Så længe dette ikke er sket, kan du stadig fortryde købet ved at ophæve aftalen (se artikel 9).
 2. Hvis du bestiller via internettet, sikrer vi de udvekslede data og online-miljøet. Hvis du betaler elektronisk, sørger vi for passende sikkerhedsforanstaltninger.
 3. Vi kan undersøge, om du kan opfylde din betalingsforpligtelse, og om du ansvarligt kan indgå fjernsalgsaftalen, så længe vi gør det inden for lovgivningen. For eksempel kan vi kontrollere, om du er registreret hos Kreditregistreringskontoret. Hvis vi har gode grunde til ikke at indgå aftalen, kan vi afvise din ordre eller anmodning med begrundelse, eller knytte særlige betingelser til udførelsen.

 

Fortrydelsesret ved levering af produkter:

Ved køb af produkter har du en fortrydelsesfrist på mindst 14 dage.

1. Refleksionsperioden starter dagen efter, at du har modtaget produktet, eller at det er modtaget af en på forhånd af dig udpeget tredjepart; eller:

 • a.hvis du har bestilt flere produkter i én ordre: den dag, hvor du eller en tredjepart udpeget af dig -ikke fragtmanden - modtog det sidste produkt.Vi kan, hvis vi har informeret dig tydeligt om dette forud for bestillingsprocessen, nægte at bestille flere produkter med forskellige leveringstider.
 • b. hvis leveringen af ​​et produkt består af flere forsendelser eller dele: den dag, hvor du eller en tredjepart udpeget af dig - ikke transportøren - modtog den sidste forsendelse eller den sidste del;
 • c. i tilfælde af aftaler om regelmæssig levering af produkter i en bestemt periode: den dag, hvor du modtog det første produkt hos en af ​​dig udpeget person -ikke transportøren-.
2. I fortrydelsesperioden kan du ophæve aftalen (se artikel 9, hvordan du gør det).
3. I fortrydelsesperioden skal du håndtere produktet og emballagen med omtanke. Det betyder, at du kun pakker produktet ud eller bruger det i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om du ønsker at beholde produktet. Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, skal du returnere produktet med alt medfølgende tilbehør og hvis det er rimeligt muligt - i original stand og emballage. Vi informerer dig om, hvordan du kan gøre dette. Disse oplysninger skal være rimelige og klare ved lov.
4. Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, betaler du højst omkostningerne ved returnering.
5. Vi refunderer alle andre omkostninger, som du allerede har betalt, inklusive leveringsomkostninger, hurtigst muligt, dog senest inden for 14 dage, regnet fra dagen efter, at du har anmeldt fortrydelsen. Hvis vi ikke selv kommer for at afhente varen, kan vi vente med tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varen, eller at du har dokumenteret, at varen er returneret. Vi refunderer dig på det tidspunkt, der falder først.

Fortrydelsesret ved levering af tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et væsentligt medium:

 1. Når du leverer tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på et materialeselskab, har du en fortrydelsesfrist på mindst 14 dage. Refleksionsperioden starter dagen efter, at du indgår aftalen. I fortrydelsesperioden kan du ophæve aftalen uden at angive nogen grund.
 2. Vi vil give dig information om, hvordan du kan udøve din fortrydelsesret med tilbuddet eller senest ved levering af tjenesten. Disse oplysninger skal være rimelige og klare.
 3. Vi refunderer alle omkostninger, som du allerede har betalt, hurtigst muligt, dog senest inden for 14 dage, regnet fra dagen efter, at du har givet os besked om tilbagetrækningen.

 

Eksklusiv fortrydelsesret:

Nogle gange har du ikke fortrydelsesret. Det skal vi sige klart og tydeligt inden aftalen indgås. Det drejer sig om:

 1. Produkter eller tjenester, hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som vi ikke har indflydelse på, og som kan forekomme udsving inden for fortrydelsesfristen;
 2. Aftaler indgået under en offentlig auktion. Ved en offentlig auktion mener vi en salgsmetode, hvor vi tilbyder produkter, tjenester og/eller digitalt indhold til dig, mens du personligt er til stede eller får mulighed for at være personligt til stede på auktionen under ledelse af en auktionsholder, og hvor den valgte budgiver er forpligtet til at købe produkterne, tjenesterne og/eller det digitale indhold;
 3. Serviceaftaler, efter fuld udførelse af tjenesten, men kun hvis:
  a. udførelsen er startet med dit udtrykkelige forudgående samtykke og
  b.du har erklæret, at du vil miste din fortrydelsesret, så snart vi har fuldført aftalen;
 4. Serviceaftaler for levering af indkvartering, hvis aftalen angiver en specifik dato eller periode for opfyldelse og er andet end til boligformål, godstransport, biludlejning og catering;
 5. Pakkerejser som omhandlet i artikel 7:500 i den hollandske civillovbog og passagerbefordringsaftaler;
 6. Aftaler om fritidsaktiviteter, hvis aftalen angiver en bestemt dato eller periode for udførelse;
 7. Produkter fremstillet efter dine specifikationer, som ikke er præfabrikerede, og som er fremstillet på baggrund af dit individuelle valg eller beslutning, eller som klart er beregnet til en bestemt person;
 8. Produkter, der fordærves hurtigt eller har en begrænset holdbarhed;
 9. Forseglede produkter, som ikke er egnede til returnering af sundheds- eller hygiejniske grunde, og hvor forseglingen er brudt efter leveringen;
 10. Produkter, der er uigenkaldeligt blandet med andre produkter efter levering;
 11. Alkoholholdige drikkevarer, hvis pris er aftalt på tidspunktet for kontraktens indgåelse, men leveringen af ​​disse først kan finde sted efter 30 dage, og hvis faktiske værdi afhænger af udsving i markedet pr. som vi ikke har indflydelse på;
 12. Forseglet lyd-, videooptagelser og computersoftware, som du har brudt forseglingen af;
 13. Løse aviser og magasiner med undtagelse af abonnementer på disse;
 14. Levering af digitalt indhold andet end på et håndgribeligt medium, men kun hvis:
  a udførelsen er påbegyndt med dit udtrykkelige forudgående samtykke; og
  b. du har erklæret, at du mister din fortrydelsesret.

Tilbagekaldelse:

 1. Du kan ophæve aftalen gratis inden for fortrydelsesfristen, og selvom du endnu ikke har modtaget ordren (se artikel 6 for produkter, artikel 7 for tjenester og/eller digitalt indhold og artikel 8 for mulige undtagelser) .
 2. For at udøve fortrydelsesretten skal du give os besked om fortrydelsesretten. Dette kan gøres ved hjælp af modelfortrydelsesformularen eller på anden entydig måde.
 3. Hvis vi aktiverer meddelelsen om tilbagetrækning ad elektronisk vej, sender vi straks en bekræftelse på modtagelsen efter modtagelse af denne meddelelse.
 4. Vi kan bede dig om årsagen til tilbagekaldelsen, men du behøver ikke at oplyse den.
 5. Du skal returnere produktet til os hurtigst muligt, men inden for 14 dage fra dagen efter meddelelsen omhandlet i punkt 2, eller aflevere det til (en autoriseret repræsentant for) os. Dette er ikke nødvendigt, hvis vi selv har tilbudt at afhente produktet. Du har under alle omstændigheder overholdt returperioden, hvis du returnerer varen inden betænkningstiden er udløbet.
 6. Du returnerer produktet med alt det medfølgende tilbehør, hvis det med rimelighed er muligt i dets originale stand og emballage, og i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som vi har givet.
 7. Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten ligger hos dig.
 8. Du betaler de direkte omkostninger ved at returnere produktet. Hvis vi ikke har oplyst, at du skal afholde disse omkostninger, eller hvis vi angiver, at vi selv skal afholde omkostningerne, skal du ikke betale omkostningerne for returnering.
 9. Hvis du fortryder efter først udtrykkeligt at have anmodet om, at leveringen af ​​tjenesten begynder i fortrydelsesperioden, skylder du os et beløb, der er proportionalt med den del af tjenesten, som vi har udført på fortrydelsestidspunktet, sammenlignet med den fulde implementering af tjenesten.
 10. Du vil ikke afholde nogen omkostninger for udførelsen af ​​tjenester, hvis:
  a.vi ikke har givet dig de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten, refusion af omkostninger i tilfælde af fortrydelse eller modelfortrydelsesformularen, eller
  b du ikke udtrykkeligt har anmodet om påbegyndelse af udførelsen af ​​tjenesten i afkølingsperioden.
 11. Du vil ikke afholde nogen omkostninger for hel eller delvis levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medie, hvis:.
  a. forud for dens levering, har du ikke udtrykkeligt accepteret at påbegynde opfyldelsen af ​​aftalen inden udløbet af fortrydelsesperioden;
  b. du ikke har erkendt at miste din fortrydelsesret, når du har givet hans samtykke; eller c. vi har undladt at bekræfte din erklæring.
 12. Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, vil alle yderligere aftaler blive opsagt ved lov.
 13. Vi bruger den samme betalingsmetode, som du har brugt til refusion, medmindre du accepterer en anden metode. Refusionen er gratis for dig.
 14. Hvis du har valgt en dyrere leveringsmetode end den billigste standardlevering, skal vi ikke tilbagebetale meromkostningerne for den dyrere metode.

Prisen:

 1. Vi må ikke forhøje prisen på den tilbudte service eller produkt i den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, undtagen som følge af ændringer i momssatser.
 2. Uanset det foregående afsnit kan vi tilbyde variable priser for produkter eller tjenester, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og som vi ikke har indflydelse på. I så fald oplyser vi i tilbuddet dette link til udsving og at eventuelle nævnte priser er målpriser.
 3. Vi må kun forhøje prisen inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse, hvis forhøjelsen er en følge af lovbestemmelser eller bestemmelser.
 4. Vi må kun forhøje prisen fra 3 måneder efter aftalens indgåelse, hvis vi har fastsat dette forud for aftalens indgåelse og:
  a. prisstigningen er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser; eller
  b. du kan opsige aftalen den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
 5. Alle priser er inklusiv moms.

 

Overensstemmelse og garanti:

 1. Vi garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne er i overensstemmelse med aftalen, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed og de lovbestemmelser, der eksisterer på datoen for aftalens indgåelse og/eller statslige regler. Vi er også ansvarlige for andet end normal brug, hvis du har aftalt dette med os.
 2. Vi, en producent eller en importør kan tilbyde dig en garantiordning. Denne ordning påvirker ikke de rettigheder og krav, du har i tilfælde af en mangel i opfyldelsen af ​​vores forpligtelser i henhold til loven og/eller fjernkontrakten.

Levering og udførelse:

 1. Vi er så forsigtige som muligt, når vi modtager og udfører ordrer på produkter, og når vi vurderer ansøgninger om levering af tjenester.
 2. Vi bruger den adresse, du giver os, som leveringssted.
 3. Vi fremskynder accepterede ordrer, senest inden for 30 dage, medmindre der er aftalt en længere leveringstid. Hvis leveringen er forsinket, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist kan udføres, får du besked senest en måned efter ordreafgivelsen. I så fald har du ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og ret til eventuel erstatning.
 4. I tilfælde af opløsning på grundlag af det foregående afsnit refunderer vi straks det beløb, du har betalt
 5. Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkter ligger hos os indtil leveringstidspunktet til dig eller en på forhånd udpeget og underrettet repræsentant, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

 

Artikel 13 Varighedstransaktioner: annullering, forlængelse og varighed:

Annullering:

 1. Du kan til enhver tid opsige en aftale på ubestemt tid, og som vedrører en langsigtet transaktion, så længe du overholder de aftalte fortrydelsesregler og med et varsel på højst en måned.
 2. Du kan til enhver tid opsige en tidsbegrænset aftale, der vedrører en langsigtet transaktion, mod slutningen af ​​den tidsbegrænsede periode, så længe du overholder de aftalte fortrydelsesregler og med et varsel på højst en måned.
 3. Du kan annullere aftalerne fra stk. 1 og 2 i denne artikel:
  - til enhver tid og ikke være begrænset til annullering på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
  - i det mindste annullere inden for samme tid. måde som du har indgået aftalen;
  - opsige altid med samme opsigelsesfrist, som vi selv har angivet.

 

Udvidelse:

 1. En aftale for en bestemt periode, og som vedrører en varighedstransaktion, kan ikke stiltiende forlænges eller forlænges for en bestemt periode.
 2. Uanset det foregående afsnit kan en tidsbegrænset aftale, der vedrører langsigtede transaktioner af daglige nyheder og ugeaviser og magasiner, stiltiende fornyes for en tidsbegrænset periode på højst tre måneder, hvis du opsiger denne forlængede aftale pr. slutningen af ​​kan opsige forlængelsen med et varsel på højst en måned.
 3. En tidsbegrænset aftale, der vedrører en langsigtet transaktion, kan kun stiltiende fornyes på ubestemt tid, hvis du til enhver tid kan opsige med et varsel på højst en måned. Opsigelsesfristen er maksimalt tre måneder ved aftale om levering af dag-, nyheds- og ugeaviser, som udsendes mindre end én gang om måneden.
 4. En aftale med begrænset varighed om regelmæssig levering af daglige, nyheder og ugentlige aviser og magasiner (prøve- eller introabonnement) fortsættes ikke stiltiende og ophører automatisk efter prøve- eller introduktionsperioden.

 

Varighed:
Hvis en aftale varer længere end et år, kan du til enhver tid opsige aftalen efter et år med en maksimal opsigelsesfrist på en måned, medmindre rimeligheden og rimeligheden modsætter sig annullering inden udløbet af den aftalte periode.

Betaling:

 1. Så længe intet andet er aftalt, skal du betale de skyldige beløb inden for 14 dage fra dagen efter betænkningstidens start. I tilfælde af at forskellige produkter fra én ordre bliver leveret på forskellige tidspunkter, starter betalingsbetingelsen efter levering af det sidste produkt. I tilfælde af en aftale om at levere en ydelse, skal du betale senest 14 dage efter, at du har modtaget vores bekræftelse på aftalen. Har du ikke fortrydelsesfrist, skal du betale senest 14 dage fra dagen efter aftalens indgåelse.
 2. Ved fjernkøb må der aldrig kræves forudbetaling på mere end 50% i almindelige handelsbetingelser og at du, medmindre andet er aftalt, betaler (resten af) købesummen ved levering af ordren eller efter at have leveret en tjeneste.
 3. Du er forpligtet til straks at rapportere unøjagtigheder i angivne eller angivne betalingsoplysninger til os
 4. Hvis du ikke betaler (til tiden), har vi ret til at opkræve de rimelige udenretslige inkassoomkostninger, som du har fået kendskab til på forhånd. Størrelsen af ​​disse omkostninger er juridisk begrænset. Vi kan fravige dette til din fordel.

 

Klageprocedure:

 1. Vi har en klageprocedure, der er tilstrækkelig kendt og vil behandle din klage som beskrevet i denne klageprocedure.
 2. Reklamation over aftalens udførelse skal indgives til os inden for rimelig tid, fuldt og tydeligt beskrevet, efter at du har opdaget manglerne.
 3. Indsendte klager vil blive besvaret inden for 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en overskuelig længere sagsbehandlingstid, svarer vi inden for fristen på 14 dage med en meddelelse om modtagelse og en angivelse af, hvornår du kan forvente et mere detaljeret svar.
 4. Hvis der ikke er nogen gensidig løsning på en klage, kan du indgive din klage til et tvistighedsudvalg.
 5. Hvis du har en klage, kan du altid indberette den til den europæiske ODR-platform via http://ec.europa.eu/odr

Immateriell ejendom:
Som forbruger anerkender du udtrykkeligt, at alle intellektuelle ejendomsrettigheder til den viste information, kommunikation eller andre udtryk, der vedrører produkterne og/eller relaterer til internetsiden er hos os, vores leverandører eller andre berettigede.

Personlige data:
Vi behandler kun dine data i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Herved overholder vi de gældende regler.

Gældende lov og kompetent domstol:
Alle vores tilbud, aftalerne mellem dig og os og udførelsen heraf er udelukkende underlagt hollandsk lov.

Links:
Vores hjemmeside kan indeholde annoncer fra tredjeparter eller links til andre sider. Vi har ingen indflydelse på fortrolighedspolitikkerne for disse tredjeparter eller deres websteder, og vi er ikke ansvarlige for dem.

Dine data:
Du kan altid spørge os på e-mail, hvilke data der behandles om dig. Du kan også bede os på e-mail om at lave forbedringer, tilføjelser eller andre rettelser, som vi vil behandle hurtigst muligt. Hvis du ikke længere ønsker at modtage information, bedes du give os besked. Information vil kun blive sendt, hvis du har oplyst din e-mailadresse.

Yderligere eller afvigende bestemmelser:
Yderligere bestemmelser eller bestemmelser, der afviger fra disse generelle vilkår og betingelser, må ikke være til skade for dig. Disse bestemmelser skal være fastsat skriftligt eller være tilgængelige på en sådan måde, at du kan opbevare dem på en tilgængelig måde på en holdbar databærer.

.