website Doorgaan naar inhoud

Fortrolighedspolitik

Privatlivspolitikken for besøgende gælder for alle, der besøger vores websted https://www.onlinedierenwereld.nl/ .

Onlinedierenwereld.nl behandler personlige data om besøgende på webstedet. Denne behandling sker på grundlag af den europæiske generelle databeskyttelsesforordning (GDPR, eller i Europa kendt som GDPR). Håndhævelsen af ​​disse regler udføres i Holland af den hollandske databeskyttelsesmyndighed. For mere information om denne lov, henviser vi til hjemmesiden for den hollandske databeskyttelsesmyndighed. Du har ret til at indgive en klage til dem hvis du mener, at vi ikke behandler dine personoplysninger korrekt.

I denne fortrolighedserklæring forklarer vi, hvorfor og hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Identitet og kontaktoplysninger:
Onlinedierenwereld.nl Handelskammernummer: 75253240
Indre Delta 1T
1261 WZ  Blaricum (N.H.)

Tlf.: (06) 57302880
E-mail: info@onlinedierenwereld.nl t17 >Databeskyttelsesansvarlig:
Vi har ikke udpeget en databeskyttelsesansvarlig, men vi hjælper dig gerne med dine spørgsmål om AVG / GDPR. Du kan kontakte os via en af ​​kontaktoplysningerne ovenfor.

Brug af personlige data:
Når vi bruger vores webbutik, indhenter vi visse oplysninger fra dig. Det kan være persondata. Vi opbevarer og bruger kun de personoplysninger, der er leveret direkte af dig, i forbindelse med den service, du har anmodet om, eller som det er klart, at de er givet til os til behandling.

Vi bruger følgende data til de formål, der er angivet i denne fortrolighedserklæring:

 • navn og adresseoplysninger
 • Telefonnummer
 • Faktureringsadresse
 • E-mailadresse
 • Betalingsoplysninger
 • IP-adresse, browsersoftware, styresystem samt tidspunkt og dato, hvor webbutikken besøges v.h.a. cookies


Tilmeld dig:

Du skal først tilmelde dig visse dele af vores webshop. Efter registreringen gemmer vi de personlige data, du har givet via det brugernavn, du har valgt. Vi gemmer disse oplysninger, så du ikke skal udfylde dem hver gang, og så vi kan kontakte dig i forbindelse med aftalens udførelse.

Vi giver ikke de data, der er knyttet til dit brugernavn, til tredjeparter, medmindre dette er nødvendigt i forbindelse med udførelsen af ​​den aftale, du indgår med os, eller hvis dette er påkrævet ved lov. I tilfælde af mistanke om svindel eller misbrug af vores webshop, kan vi udlevere personoplysninger til de kompetente myndigheder.

Håndtering af ordrer:
Når du afgiver en ordre hos os, bruger vi dine personlige data til at behandle den. Hvis det er nødvendigt for korrekt håndtering, kan vi også give dine personoplysninger til tredjepart. Du kan læse mere om dette senere i denne fortrolighedserklæring. (Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Det anbefales, at du konsulterer denne privatlivspolitik regelmæssigt, så du er opmærksom på disse ændringer.)

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger:
Onlinedierenwereld.nl opbevarer ikke dine personoplysninger længere, end det er strengt nødvendigt for at realisere de formål, som dine data indsamles til. Vi bruger følgende opbevaringsperioder for følgende (kategorier) af personoplysninger:
(Kategori) personoplysninger (inklusive adresse, telefonnummer, e-mail) > 7 år > For skattemyndighederne

Privatlivsrettigheder:
Vi gør ikke noget ulovligt med dine data, og det betyder, at vi ikke sælger dem videre. Vi behandler de indhentede data fortroligt.Behandlingen af ​​oplysningerne sker i overensstemmelse med kravene i persondataloven

 • Du har ret til dataportabilitet. Det er muligt at overføre dine personlige data.
 • Du har ret til at se dine personlige data.
 • Du har ret til at få dine personlige data ændret.
 • Du har ret til at få slettet dine personlige data fuldstændigt.
 • Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til at behandle data tilbage. Vi har så ikke længere lov til at behandle dine data fra det øjeblik, du trækker dit samtykke tilbage.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger.

Det er bedst at anmode om adgang skriftligt, pr. brev eller e-mail. AP har et eksempelbrev for dette på deres hjemmeside. Bemærk, at du kun kan indsende en anmodning om indsigt, hvis du er over 16 år og ikke er blevet sat under værgemål. Ellers skal din juridiske repræsentant (f.eks. en af ​​forældrene) fremsætte anmodningen. Vi sender så også vores svar til vedkommende.

Google Analytics:
Vi bruger Google Analytics til at måle og analysere besøgendes adfærd. For at garantere dit privatliv har vi konfigureret Google Analytics privatlivsvenligt.

 • Vi har indgået en databehandleraftale med Google.
 • Vi bruger Anonymize IP, som maskerer den sidste oktet af IP-adressen, før den gemmes hos Google.
 • Vi har slået 'datadeling' fra.
 • Bruger-id-funktionen er ikke aktiveret.
 • Ingen andre Google-tjenester bruges i kombination med Google Analytics-cookies.
 • Dataopbevaring for brugere og begivenheder er sat til 24 måneder. Efter denne periode slettes de indsamlede data hos Google Analytics automatisk.

På trods af alle de foranstaltninger, der er truffet, er der en  opt-out-mulighed, hvis du stadig ikke ønsker, at vi skal overvåge din adfærd anonymt. Google har udviklet en speciel tilføjelse til Chrome, som du kan installere i din browser. Denne tilføjelse forhindrer Google Analytics-sporingskoden i at videresende oplysninger til Google. Download Google Analytics Opt Out-tilføjelsen her.

Sikkerhedswebsted:
For at sende data sikkert via internettet, er vores webstedet har installeret et SSL-certifikat. Denne protokol skaber en krypteret forbindelse mellem en webserver og en internetbrowser. Denne forbindelse sikrer, at alle data, der sendes mellem webserveren og browseren, forbliver hemmelige.

Overførsel:
Vi overfører kun dine data inden for behandlingen i Den Europæiske Union. Uden for EU behandler vi kun dine data, hvis det pågældende land tilbyder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dine data. Vi videregiver aldrig dine data til andre lande eller til andre parter end de ovenfor nævnte uden din tilladelse.

Deling af personlige data med tredjeparter:
Onlinedierenwereld.nl vil aldrig sælge dine data til tredjeparter og vil kun give dem, hvis dette er nødvendigt for udførelsen af ​​vores aftale med dig eller for at overholde en juridisk forpligtelse. Vi indgår en databehandleraftale med virksomheder, der behandler dine data på vores vegne, for at sikre samme niveau af sikkerhed og fortrolighed af dine data. Onlinedierwereld.nl forbliver ansvarlig for disse behandlingsoperationer.

.